Planning De Mix Utrecht

Op deze pagina vind je de actuele planning en de stand van zaken van De Mix Utrecht. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de gebiedsnieuwsbrief onderaan de pagina en blijf op de hoogte van alle ins en outs rondom De Mix Utrecht.

Input van de buurt

De samenwerkende partijen hebben de eerste ideeën voor De Mix in de zomer van 2019 aan de buurt gepresenteerd tijdens twee bijeenkomsten. Omwonenden konden reageren op de plannen. Deze reacties gebruikt de stedenbouwkundige bij de verdere uitwerking.

Bewoners die zich hebben opgegeven praten mee in een aantal Mixsessies. Met de plannenmakers en de stedenbouwkundige zoeken ze in gesprekken naar de optimale invulling van het gebied. Aandachtspunten zijn onder andere het groener maken van de omgeving, parkeeroplossingen, de vorm en plek van woningbouw op het binnenterrein en de manier waarop bestaande en nieuwe bewoners samen prettig kunnen wonen.

De bewonerscommissie Camera Obscurastraat denkt en praat ook mee over optimale oplossingen voor het plein en de rest van de buurt. De bewonerscommissie wil dat mensen die de buurt goed kennen serieus worden genomen bij de planvorming.

Verwachting start sloop

Zodra de plannen iets verder zijn uitgewerkt, tonen we die opnieuw aan de buurt. Als er een haalbaar plan ligt, volgt de benodigde bestemmingsplanprocedure met inspraak. De samenwerkende partijen verwachten in 2022 te kunnen starten met de sloop in Overvecht, om vervolgens te kunnen starten met de nieuwbouw.

Ook de Utrechtse politiek volgt de ontwikkeling op de voet. In een eerste Raadsinformatieavond (RIB) hebben Mitros en BPD getoond welk plan zij met de gemeente willen uitwerken. Ook buurtbewoners hebben daar gesproken. Klik hier voor de presentatie van de plannen tijdens de avond met de Utrechtse politiek.

  Terug naar de homepage
  Lees de nieuwsberichten