Planning De Mix Utrecht

Op deze pagina vind je de actuele planning en de stand van zaken van De Mix Utrecht. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de verhuurwebsite en blijf op de hoogte van alle ins en outs rondom De Mix Utrecht.

Input van de buurt

De samenwerkende partijen hebben de eerste ideeën voor De Mix in de zomer van 2019 aan de buurt gepresenteerd tijdens twee bijeenkomsten. Omwonenden konden reageren op de plannen. Deze reacties gebruikt de stedenbouwkundige bij de verdere uitwerking. Bewoners die zich hebben opgegeven praten mee in een aantal Mixsessies. Met de plannenmakers en de stedenbouwkundige zoeken ze in gesprekken naar de optimale invulling van het gebied. Aandachtspunten zijn onder andere het groener maken van de omgeving, parkeeroplossingen, de vorm en plek van woningbouw op het binnenterrein en de manier waarop bestaande en nieuwe bewoners samen prettig kunnen wonen.

De bewonerscommissie Camera Obscurastraat denkt en praat ook mee over optimale oplossingen voor het plein en de rest van de buurt. De bewonerscommissie wil dat mensen die de buurt goed kennen serieus worden genomen bij de planvorming.

Start sloop

Zodra de plannen iets verder zijn uitgewerkt, tonen we die opnieuw aan de buurt. Als er een haalbaar plan ligt, volgt de benodigde bestemmingsplanprocedure met inspraak. De samenwerkende partijen zijn in 2022 gestart met de sloop in Overvecht, om vervolgens te kunnen starten met de nieuwbouw.

Ook de Utrechtse politiek volgt de ontwikkeling op de voet. In een eerste Raadsinformatieavond (RIB) hebben Woningcorporatie Woonin en BPD getoond welk plan zij met de gemeente willen uitwerken. Ook buurtbewoners hebben daar gesproken.

Start bouw

De aannemer is gestart met de bouw in juni 2023. De verwachte bouwtijd bedraagt een kleine 2 jaar. De verwachte oplevering is in het eerst kwartaal van 2025.

Verwachting start verhuur

Normaliter start de verhuur 6 maanden voor de oplevering van het project. Dus wij verwachten te starten met de verhuur na de zomer van 2024. Tijdens de start verhuur kun jij je officieel inschrijven met jouw gegevens. Het aanbod is beschikbaar met definitieve huurprijzen.

  Terug naar de homepage
  Lees de nieuwsberichten