Tussenmix-sessie: online informatieavond over het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

3 december '20

In een online Tussenmix-sessie waren de bewoners die meedenken over het ontwerp voor De Mix, de bewonerscommissie en de woongroep  Overhoop uitgenodigd om te worden  bijgepraat over het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Mix Utrecht. Deze is nog in de maak. Het SPvE bevat veel onderwerpen die besproken zijn in eerdere mixsessies.

Wat is het SPvE?

Een SPvE is een product uit het Utrechts Planproces (UPP). UPP is een proces dat doorlopen wordt bij (ingewikkelde) bouwprojecten in Utrecht. Dit Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) geeft de ruimtelijke en functionele uitgangspunten (ontwikkelingsmogelijkheden) aan bij sloop-en nieuwbouw in dit plangebied. Dit geldt zowel voor de bebouwing en de openbare ruimte. Het SPvE is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Het SPvE heeft een vaste opbouw. Eenvoudig gezegd kan in een SPvE gezien worden hoe de huidige situatie zich verhoudt tot de nieuwe situatie.

Wat zijn de uitgangspunten van De Mix?

  • de sloop/nieuwbouw van de twee bouwblokken aan Vader Rijndreef en Camera Obscuradreef
  • de sloop van de garageboxen en
  • herinrichting van het gebied van de Camera Obscuradreef
    Belangrijk om te weten is dat de drie nieuw te bouwen flats zoveel mogelijk qua architectuur, hoogte, structuur zullen lijken op de bestaande bouw.

Tijdens de avond werden diverse uitgangspunten van het SPvE, zoals functie, leefomgeving, mobiliteit, openbare ruimte en duurzaamheid besproken.

Participatie

Ook het participatieproces is onderdeel van het SPvE. Bij de Mix wordt er samengewerkt met de bewoners aan de ontwikkeling van dit gebied. Er zijn al ideeën en ambities vanuit de groenplannen, zoals het groenste plein van Utrecht. De inbreng speelt een volwaardige rol bij het ontwikkelen van het plan en bij het vormgeven van het plan. In de aankomende tijd wordt dit verder opgepakt.

Het SPvE geeft de uitgangspunten voor wijziging van het bestemmingsplan. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan volgt nog een formeel proces met reactiemoment.

We zien elkaar weer graag terug in 2021!

 

 

  Terug naar nieuws
  Terug naar home