Plannenmakers verder na laatste Mix-sessie

19 december '19

Na de laatste Mix-sessie op 11 december 2019 gaan de samenwerkende partijen en de stedenbouwkundigen nu verder met het uitwerken van scenario’s voor De Mix in de Camera Obscuradreef. De informatie en ideeën van deelnemers in de Mix-sessie zijn  waardevol voor het vervolg.

Waardevolle informatie en ideeën

In de vorige Mix-sessie zijn verschillende scenario’s voor bebouwing langs en op het plein besproken. In de laatste sessie gingen de deelnemers verder in op bijvoorbeeld mogelijke parkeeroplossingen en de inrichting van het plein. Er waren veel inspirerende ideeën voor spelen, sporten, ontmoeten en vergroenen in de buurt.

De deelnemers aan de Mix-sessie voorzien de plannenmakers van waardevolle informatie en ideeën voor de uitwerking. Uiteindelijk moeten BPD, Mitros en gemeente in onderling overleg bepalen welk scenario wordt gekozen om voor te leggen aan de buurt en aan de gemeenteraad.

Het is de bedoeling om in 2020 eerst een gewenst en haalbaar scenario voor te leggen aan iedereen in de buurt. Daarbij zullen bijvoorbeeld de functies van het plein en de daarbij passende inrichting nog onderwerp van gesprek zijn. Ook verschillende opties voor parkeren in de buurt komen dan aan de orde.  De bewonerscommissie van de Camera Obscuradreef zal in een gesprek meedenken over de beste manier om de plannen in de buurt te bespreken.

Met alle meningen en ideeën maken de samenwerkende partijen vervolgens een stedenbouwkundig programma van eisen waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. 

  Nieuwsoverzicht
  Homepage