Online verder werken aan De Mix Utrecht

28 april '20

Het werk aan de ontwikkeling van De Mix gaat in deze periode door. Veel overleg tussen betrokkenen verloopt nu online. Zo komen de plannenmakers van Mitros, BPD en de gemeente Utrecht steeds dichter bij het moment dat de omgeving opnieuw om een reactie wordt gevraagd.

Een samenwerking zoals rond De Mix in Utrecht is nieuw. Partijen werken intensief samen en bekijken alle scenario’s voor het gebied tussen de Taagdreef, Vader Rijndreef, Van Brammendreef en Camera Obscuradreef. Ze letten op welke gevolgen het heeft voor de directe omgeving, welk soort nieuwe woningen in het gebied komt, op de inrichting van het groene plein en op de haalbaarheid van alles. Maar De Mix heeft ook effect op andere delen van Utrecht waar de sociale huurwoningen worden gebouwd.

Na de bijeenkomsten in Overvecht in de zomer van vorig jaar, is een groep bewoners aan de slag gegaan in Mix-sessies. Daarin zochten omwonenden met de stedenbouwkundige naar de beste manier om nieuwe woningen te bouwen en ideeën om het plein opnieuw in te richten.

Optimale variant

Met alle inbreng vanuit de omgeving werken gemeente, BPD en Mitros nu aan een optimale variant. Die wordt dan opnieuw voorgelegd aan de bewoners uit de omgeving en aan de bewonerscommissie. Die wordt dan opnieuw voorgelegd aan de bewoners uit de omgeving en aan de bewonerscommissie. Hoe dat gebeurt, is op dit moment nog niet duidelijk. Veel hangt af van de coronamaatregelen. Misschien is het over enige tijd weer mogelijk om een bijeenkomst te organiseren in de buurt. En anders gaan we op zoek naar andere manieren om omwonenden te informeren en reacties op te halen.

De verwachting is dat de plannenmakers rond de zomer bij de buurt terugkomen over het plan.

  Nieuwsoverzicht
  Home