Groene ruimte in nieuwe schets de Mix

6 juli '20

In een nieuw plan voor De Mix is volop ruimte voor een groen plein aan de Camera Obscuradreef. Omwonenden hebben een nieuwsbrief ontvangen met informatie over een nieuwe schets, waarin geen bebouwing staat op het plein.

Nieuwe schets

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe schets voor de bouw van appartementen aan het Camera Obscuraplein. Er waren grote bezwaren uit de omgeving tegen de bouw van woningen op het plein. In de nieuwe schets is het gelukt een andere opzet voor de bebouwing te vinden en daardoor geen woningen op het plein te bouwen. Daarmee is er meer ruimte voor groen op het plein waar de buurt om heeft gevraagd.

De plannenmakers van BPD, Mitros en gemeente Utrecht nodigen omwonenden uit om met ideeën te komen en mee te praten over de inrichting.

De nieuwe schets bevat ca 180 appartementen met een huurprijs tot 1000 euro (huidig prijspeil). De appartementen komen in drie gebouwen met een groen tussengebied op de locatie van de bestaande flats aan de Camera Obscuradreef en Vader Rijndreef. Kijk hier voor een korte film waarin de stedenbouwkundige het nieuwe plan toelicht.

Denk mee

Er lagen al ideeën uit de buurt voor de inrichting van een groen Camera Obscuraplein. Omwonenden worden nu uitgenodigd om verder mee te denken over de inrichting. Zij kunnen suggesties insturen of meedoen aan gesprekken in mixsessies over het plein.

Het duurt nog even voordat de sloop en nieuwbouw van start gaat en ook het plein wordt vernieuwd. Daarom willen we ook graag met bewoners nadenken over een tijdelijke inrichting/invulling van het plein en de omgeving, passend bij de uiteindelijke definitieve inrichting. Goede ideeën daarvoor zijn ook welkom!

Download de nieuwsbrief die aan de omgeving is verstuurd.

Aanmeldingen voor de mixsessies over de inrichting van het plein en suggesties zijn welkom via [email protected].

  Nieuwsoverzicht
  Home