Expertsessie over leefbaarheid en inrichting

25 juni '20

Een online expertsessie over De Mix leverde bruikbare tips en aandachtspunten op voor de inrichting van het Camera Obscuraplein en omgeving. Aan het online gesprek namen mensen deel die in het gebied werken zoals een BOA, de wijkagent en de buurtbeheerder van Mitros. Ook waren de bewonerscommisie en een buurtvader online aanwezig.

De bewonerscommissie van de Camera Obscuradreef had gevraagd om een expertsessie om te spreken over De Mix. Vertegenwoordigers van de gemeente, Mitros en BPD wilden graag in gesprek. De bewonerscommissie en de plannenmakers hadden een verschillend beeld bij de bedoeling van een expertsessie. Uiteindelijk is afgesproken dat een gesprek met experts over leefbaarheid en veiligheid in het gebied zou plaatsvinden, al was het niet de expertsessie die de bewonerscommissie voor ogen had.

image alt

Verbeteringen

Tijdens de online expertsessie is gesproken over de manier waarop De Mix kan zorgen voor verbeteringen in de omgeving. Want hoewel de overlast in de buurt afneemt, zijn er nog steeds leefbaarheidsproblemen.

Het nieuwe groene plein moet huidige en nieuwe buurtbewoners uitnodigen om elkaar daar te ontmoeten. Plannenmakers moeten vooral luisteren naar wat de buurt zelf wil en daar op inspelen, volgens de deelnemers. Zo kunnen er mooie initiatieven ontstaan. De nieuwe inrichting van het plein kan helpen de overlast verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat auto’s alleen nog van en naar een parkeerplaats kunnen en niet meer kunnen doorrijden over het plein.

De gebieden tussen de flats mogen geen duistere plekken worden. Aangegeven werd dat vooral aanwonenden toegang moeten krijgen tot deze ‘tussengebieden’. Het is belangrijk dat zij zich ervoor verantwoordelijk gaan voelen.

Omdat het nog even duurt voordat het plein een nieuwe definitieve inrichting krijgt, zou er op het plein tijdelijk iets georganiseerd en ingericht kunnen worden. Zo kunnen bewoners zien dat er iets verandert en verbetert in de omgeving.

Lees het hele verslag van de expertsessie.

  Nieuwsoverzicht
  Home