Een verslag van Mix-sessie 2

8 november '19

Tijdens de tweede Mix-sessie op 6 november sprak een groep bewoners over verschillende scenario’s voor bebouwing en een groene inrichting aan de Camera Obscuradreef en omgeving. Met de opmerkingen en ideeën werken de plannenmakers nu verder.  Ook wandelden de deelnemers met de stedenbouwkundige en mensen van gemeente, Mitros en BPD door de buurt om verschillende plekken goed te bekijken.

Verschillende schetsen lagen op tafel

Tijdens de eerste Mix-sessie in september spraken omwonenden met de plannenmakers over nieuwe woningen bij de Camera Obscuradreef. Zij stelden diverse vragen. Bewoners wilden bijvoorbeeld weten of er alternatieven mogelijk zijn waarbij op het plein geen of minder eengezinswoningen komen. Diverse alternatieven zijn in de afgelopen weken geschetst en doorgerekend. Daaruit blijken mogelijkheden om te schuiven met de locatie en/of hoogte van bebouwing. Elke wijziging heeft echter wel gevolgen, bijvoorbeeld voor het aantal woningen of het gebruik van het centrale plein.

De verschillende schetsen lagen op tafel tijdens de tweede Mix-sessie om voordelen en nadelen te bespreken. Met die globale tekeningen spraken bewoners en plannenmakers bijvoorbeeld over de ambities om woningsoorten te mixen, het openbaar gebied groener te maken en goed in te richten en om goede oplossingen te vinden voor parkeren.

Over enkele weken spreken de deelnemers aan de Mix-sessies en de plannenmakers verder over parkeeroplossingen, de inrichting en het gebruik van de groene ruimte. Als daaruit kansrijke oplossingen komen, werken de plannenmakers een scenario verder uit om aan de buurt te tonen. Dat gebeurt waarschijnlijk begin volgend jaar. Zowel de plannenmakers als de deelnemers aan de Mix-sessie vinden het belangrijk dat meer buurtbewoners hun mening kunnen geven, bijvoorbeeld over parkeeroplossingen en het gebruik van openbaar groen, voordat een plan verder wordt uitgewerkt.

Eind dit jaar wordt de derde Mix-sessie gepland.

Mix-sessie nummer twee in volle gang
Wat gebeurt er de komende tijd? Planning Mix-Utrecht
Iets vragen? Contact