Informatieavond voor de Mix Utrecht

29 mei '19

Omwonenden zijn tijdens de bijeenkomst op 22 mei uitgebreid geïnformeerd over de plannen voor de Mix Utrecht. Tijdens een informatieavond van Mitros, ontwikkelaar BPD en de gemeente Utrecht hoorden zij meer over het plan om tachtig flatwoningen aan de Camera Obscuradreef en de Vader Rijndreef te slopen, om zo plaats te maken voor 140 middenhuurwoningen en koopwoningen. De sociale huurwoningen die worden gesloopt komen terug op andere locaties in de stad zoals de Oudenoord en het Defensieterrein in de Merwedekanaalzone.

image alt

Een initiatiefgroep van omwonenden

Onderdeel van de plannen is het bouwen van woningen op het middenplein en het  groener maken. Het terrein waarop nu nog garageboxen staan en het afgesloten tuinengebied zal deel gaan uitmaken van het groengebied. Vooral het bouwen van ongeveer twintig woningen op het middenplein riep veel vragen op bij de aanwezigen. Het plan om het plein te vergroenen door het weghalen van verharding werd wel omarmd.

Een initiatiefgroep van omwonenden heeft zelf al plannen om van het middenterrein een groen buurtplein te maken. Zij boden hun plan aan aan wethouder Kees Diepeveen, directievoorzitter van Mitros Henk Peter Kip en BPD-directeur Harm Janssen. Dat leidde direct tot een uitnodiging voor verkennend overleg over het realiseren van gezamenlijke ambities om asfalt en straatstenen plaats te laten maken voor groene ruimte waar kinderen kunnen spelen, waar verkoeling is en waar water beter kan worden opgeslagen.

image alt

Schetsen

De plannen zijn nu nog schetsen om te bepalen waar woningen kunnen worden gebouwd. Er zijn nog geen duidelijke tekeningen omdat het nu om voorlopige plannen gaat. De bouw van eengezinswoningen op het middenplein riep vragen en weerstand op. Omwonenden vrezen dat er teveel mensen komen wonen en dat er te weinig groen en ruimte overblijven. De gezamenlijke partijen gaven echter aan dat, mede door de sloop van de garages en het betrekken van binnentuinen, er meer groen voor ontmoeten bij komt. Met goed ingepaste woningen denken zij dat er voldoende ruimte overblijft voor een groen ontmoetingsplein. De wethouder benadrukte dat is gekozen voor meer woningen bouwen dan er worden gesloopt omdat er veel behoefte is aan woningen. De ontwikkelaar gaf aan dat dit aantal woningen noodzakelijk is om de plannen financieel haalbaar te maken. Die haalbaarheid is een voorwaarde om het plan te laten doorgaan.

Bewoners vroegen ook om voldoende parkeerruimte voor nieuwe bewoners, waar mogelijk deels ondergronds. Het gebied van de squashvereniging wordt ook bij de plannen betrokken.

Mix-sessies

Omwonenden hebben op panelen (PDF) aangegeven welke aspecten van de plannen zij waarderen en waar zij kansen zien voor verbetering. Vooral het plaatje met een bebouwd middenterrein kreeg veel rode stickers omdat aanwezigen daar geen bebouwing willen. Mensen gaven aan dat zij parkeren graag uit het zicht willen en dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn. Een groen plein en mengen van sociale huurwoningen en koopwoningen vonden mensen positief.

Bewoners werden uitgenodigd om zich aan te melden voor de mix-sessies waarin omwonenden met de stedenbouwkundigen verder praten over de meest optimale inpassing van woningen en inrichting van het groen. Met de initiatiefnemers voor een groen plein volgt ook een apart overleg om te bespreken hoe hun ambities en die van de gezamenlijke partijen vorm kunnen krijgen.

image alt

Tweede informatiebijeenkomst op 11 juni as.

Op 11 juni volgt een tweede informatiebijeenkomst in het Trajectumcollege waar dezelfde plannen worden toegelicht voor mensen die op 22 mei niet aanwezig konden zijn. Dit is een inloopbijeenkomst vanaf 19.30 tot 21.00 uur waar mensen ook op de panelen kunnen aangeven welke ideeën zij zelf hebben.

Meer informatie over de volgende sessie

Verder praten? Geef je op!

Wil je verder meedenken na de tweede informatiebijeenkomst op 11 juni? Geef je dan op voor de mix-sessies. 

Meer informatie over de mix-sessies
Meedoen aan de mix-sessies? Schrijf je nu alvast in
Geinteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsbrief