Commissie van bewoners om de tafel met plannenmakers

22 oktober '19

Een nieuwe bewonerscommissie rond de Camera Obscuradreef in Overvecht heeft inmiddels twee keer overleg gehad met mensen van de gemeente Utrecht, Mitros en ontwikkelaar BPD. Hoewel de bewonerscommissie over meer onderwerpen gaat, was De Mix nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

Verschillende Mix-groepen: zo zit het

Verschillende groepen praten nu op diverse momenten over de Mix en denken mee over de plannen. Een beetje verwarrend wellicht. Het zit zo:

  • In de Mixsessies praat een vaste groep omwonenden met de stedenbouwkundige en de plannenmakers over het ontwerp.
  • Daarnaast is er een bewonerscommissie  die ook graag meedenkt en waar nu gesprekken mee zijn.  De Bewonerscommissie Camera Obscura gaat de belangen van de bewoners vertegenwoordigen bij Mitros en de gemeente.  Op dit moment is het betrekken van omwonenden bij de plannen het  belangrijkste speerpunt, maar ook voor andere onderwerpen is de bewonerscommissie beschikbaar.

Wethouder Kees Diepeveen

De nieuwe bewonerscommissie van de Camera Obscuradreef gaf in de gesprekken en in een overleg met de gemeenteraad aan dat zij vinden dat de communicatie over De Mix onvoldoende is. De woningbouw op het plein is een heet hangijzer. De bewonerscommissie wil graag een rol in de planvorming voor woningbouw op en rond de Camera Obscuradreef. Daarom zijn de plannenmakers en de bewonerscommissie met elkaar in gesprek gegaan. Ook zijn er mensen vanuit de bewonerscommissie vertegenwoordigd in de Mixsessies.

Tijdens een gesprek, waarbij ook wethouder Kees Diepeveen aansloot, zijn afspraken gemaakt over de rol van de nieuwe bewonerscommissie in de komende maanden voor De Mix. Er is gesproken over  de manier waarop ideeën uit het groenplan van de buurt een plek kunnen krijgen in het nieuwe ontwerp. De bewonerscommissie wil een gesprek over wat goed is voor de buurt. Daarom  komt er een expert-meeting waarin professionals en bewoners die Overvecht goed kennen, aan het woord komen over de kansen en bedreigingen van nieuwbouw.

Eerste Mixsessie

Ondertussen is ook de eerste Mixsessie geweest waarin een groep omwonenden met de plannenmakers om tafel zitten om te bespreken hoe de woningbouw en het groene plein vorm kunnen krijgen. Over enkele weken is er een nieuwe Mixsessie waarin de plannenmakers en de stedenbouwkundige laten zien hoe zij de inbreng uit de omgeving kunnen verwerken.  Uiteraard worden ook alle andere omwonenden geïnformeerd over de plannen zodra er meer duidelijkheid is over de eerste schetsen. De verwachting is dat dit eind dit jaar gebeurt.

Eerste Mixsessie
  Nieuwsoverzicht
  Mix Home