Antwoord college van burgemeester en wethouders

20 december '19

Verschillende politieke partijen uit de Utrechtse gemeenteraad hebben vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van Utrecht over de Mix. De antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de vragen zijn geformuleerd vindt u via de link hieronder. De vragen en antwoorden gaan onder andere over het gebruik van het openbaar gebied aan de Camera Obscuradreef en de mogelijkheid om een flat niet te slopen maar te renoveren.

Antwoorden op vragen Plan de Mix